Planowanie przestrzenne

Ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

data publikacji 2007.11.14 08:11, autor: administrator portalu
więcej...

Zaświadczenie o przeznaczeniu gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego gminy

data publikacji 2007.11.14 08:10, autor: administrator portalu
więcej...