Zapytania ofertowe

Adaptacja pomieszczeń magazynowych na biurowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie działka 639/8.

2016.05.10 13:05,autor: Jan Patron

Załączniki:
Zapytanie_ofertowe_do_30000euro__BIURA_GOPS.doc - Zapytanie, wzór oferty
Mapa.pdf - Mapa
GOPS_Wynik_zapytania_ofertowego.pdf - Info o wyborze
powrót..