Zapytania ofertowe

zapytanie ofertowe PSZOK

data publikacji 2015.05.28 08:38, autor: Jan Patron

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia o wartości szacowanej poniżej równowartości 30 000 euro
Pełnienie stałego nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zagrodnie”

Zapytanie ofertowe

data publikacji 2015.05.12 13:10, autor: Jan Patron

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia o wartości szacowanej poniżej równowartości 30 000 euro
Pełnienie stałego nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa z rozbudową sieci wodociągowej w Grodźcu wraz z przyłączami”

Zapytanie ofertowe

data publikacji 2015.05.12 13:08, autor: Jan Patron

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia o wartości szacowanej poniżej równowartości 30 000 euro
Pełnienie stałego nadzoru archeologicznego oraz ratowniczych badań archeologicznych podczas liniowych robót ziemnych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa z rozbudową sieci wodociągowej w Grodźcu wraz z przyłączami”