Wyniki naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU W URZĘDZIE GMINY ZAGRODN

data publikacji 2013.06.21 12:16, autor: Danuta Kamińska

INFORMACJA  O WYNIKU NABORU W URZĘDZIE
GMINY ZAGRODNO, 59-516 ZAGRODNO 52

na stanowisko podinspektora ds. utrzymania
gminnej infrastruktury

 
 
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury
naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Jan Patron zamieszkały w
Złotoryi.
 
Uzasadnienie  wyboru:
Pan Jan Patron spełnił wszystkie wymogi formalne
określone w ogłoszeniu. Test i rozmowa kwalifikacyjna potwierdziły  przydatność
kandydata na w/w stanowisko.

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU W GIMNAZJUM W ZAGRODNIE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

data publikacji 2013.06.14 11:39, autor: Teresa Janczyszyn

INFORMACJA
O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU W GIMNAZJUM W ZAGRODNIE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Uprzejmie informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko głównego księgowego w Gimnazjum w Zagrodnie, 59-516 Zagrodno 135 nie wyłoniono żadnego kandydata i nabór na stanowisko nie został rozstrzygnięty.
Uzasadnienie wyboru:
Informujemy, że została złożona jedna aplikacja, konkurs nie został rozstrzygnięty ze względu na nie spełnianie wymagań formalnych.

Dyrektor Gimnazjum
mgr Bożena Sienkiewicz

Informacj o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. utrzymania gminnej infrastruktury

data publikacji 2013.05.27 10:12, autor: Danuta Kamińska

Informacj o wyniku naboru w Urzędzie Gminy w Zagrodnie, 59-516 Zagrodno 52 na stanowisko podinspektora ds. utrzymania gminnej infrastruktury.

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko (złożona została jedna aplikacja), konkurs nie został rozstrzygnięty ze względu na nie spełnienie wymagań formalnych.

Informacja o wyniku naboru w Szkole Podstawowej w Olszanicy

data publikacji 2012.09.06 14:33, autor: Jerzy Ryczko

Informacja o wyniku naboru w Szkole Podstawowej w Olszanicy na stanowisko ref. ds. administracyjno -ekonomicznych

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Barbara Radwańska zamieszkała w Zamiennicach.

Uzasadnienie wyboru:

Pani Barbara Radwańska spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu. Rozmowa kwalifikacyjna potwierdziła przydatność kandydata na w/w stanowisko.

Dyrektor Szkoły

mgr inż. Jerzy Ryczko

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. gospodarki odpadami

data publikacji 2012.08.06 08:43, autor: Urszula Kindler

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE GMINY W ZAGRODNIE,

59- 516 ZAGRODNO 52

na stanowisku ds. gospodarki odpadami

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana
Pani Agnieszka Szelepajło zamieszkała w Radziechowie.
Uzasadnienie wyboru:
Pani Agnieszka Szelepajło spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu. Test i rozmowa kwalifikacyjna potwierdziły przydatność kandydata na w/w stanowisko.

Wójt Gminy
/-/ Mieczysław Słonina

Wyniki naboru na stanowisko podinspektora ds. gospodarowania nieruchomościami gminy

data publikacji 2011.03.29 09:37, autor: Izabela Kosiorowska

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE GMINY W ZAGRODNIE,59-516 ZAGRODNO 52

na stanowisko podinspektora ds. gospodarowania nieruchomościami gminy

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Kamila Kunecka zamieszkała w Bolesławcu.

Uzasadnienie wyboru:
Pani Kamila Kunecka spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu. Test i rozmowa kwalifikacyjna potwierdziły przydatność kandydata na w/w stanowisko.

 

Wójt Gminy
Mieczysław Słonina

 

Zagrodno, dnia 28.03,.2011 r.