Wyniki naboru

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU W GIMNAZJUM W ZAGRODNIE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO

data publikacji 2014.10.21 13:47, autor: Teresa Janczyszyn

INFORMACJA
O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU W GIMNAZJUM W ZAGRODNIE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Uprzejmie informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko głównego księgowego w Gimnazjum w Zagrodnie, 59-516 Zagrodno 135 nie wyłoniono żadnego kandydata i nabór na stanowisko nie został rozstrzygnięty z powodu braku kandydatów.
Dyrektor Gimnazjum
mgr Bożena Sienkiewicz

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU W GIMNAZJUM W ZAGRODNIE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

data publikacji 2014.03.31 09:14, autor: Teresa Janczyszyn

INFORMACJA
O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU W GIMNAZJUM W ZAGRODNIE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Uprzejmie informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko głównego księgowego w Gimnazjum w Zagrodnie, 59-516 Zagrodno 135 została wybrana Pani Iwona Kubaj zamieszkała w Zbylutowie.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Iwona Kubaj spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna stwierdziła, że kandydat posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków na stanowisku głównego księgowego.

Dyrektor Gimnazjum

informacja o wynikach naboru

data publikacji 2014.03.14 10:03, autor: Teresa Janczyszyn


INFORMACJA
O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU W GIMNAZJUM W ZAGRODNIE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO


Uprzejmie informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko głównego księgowego w Gimnazjum w Zagrodnie, 59-516 Zagrodno 135 nie wyłoniono żadnego kandydata i nabór na stanowisko nie został rozstrzygnięty z powodu braku kandydatów.

Dyrektor Gimnazjum
mgr Bożena Sienkiewicz

informacja o wynikach naboru

data publikacji 2013.08.21 08:10, autor: Danuta Kamińska

Informacja o wyniku naboru w Urzędzie Gminy
Zagrodno, 59-516 Zagrodno 52

na stanowisko referenta do spraw opłat komunalnych
w Referacie Finansów.

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury
naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Adrian Zabłocki zamieszkały w
Olszanicy.

 

Uzasadnienie wyboru:

Pan Adrian Zabłocki spełnił wszystkie wymogi
formalne określone w ogłoszeniu. Test i rozmowa kwalikfikacyjna potwiedziły
przydatność kandydata na w/w stanowisko.

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU W URZĘDZIE GMINY ZAGRODNO, 59-516 ZAGRODNO 52 na stanowisko referenta ds. opłat komunalnych w Referacie Finansów.

data publikacji 2013.07.11 14:21, autor: Danuta Kamińska

INFORMACJA O WYNIKU NABORU W URZĘDZIE GMINY ZAGRODNO, 59-516 ZAGRODNO 52
na stanowisko referenta ds. opłat komunalnych w Referacie Finansów.

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, konkurs nie został rozstrzygnięty ze wzgledu na niespełnienie wymagań formalnych.

informacja O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU W GIMNAZJUM W ZAGRODNIE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

data publikacji 2013.07.03 20:34, autor: Teresa Janczyszyn

<!—[if gte mso 9]>

<![endif]—>


 

INFORMACJA

O
WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU W GIMNAZJUM W ZAGRODNIE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

 

 

                Uprzejmie informuję, że w wyniku zakończenia
procedury naboru na stanowisko głównego księgowego w Gimnazjum w Zagrodnie,
59-516 Zagrodno 135 została wybrana Pani Magdalena Chmielowska zamieszkała w
Złotoryi.

                                               
                             

Uzasadnienie dokonanego
wyboru:

 

Pani Magdalena Chmielowska spełniła wszystkie wymagania
określone w ogłoszeniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna
stwierdziła, ze kandydat posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i
umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków na
stanowisku głównego księgowego.

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Dyrektor Gimnazjum

                                                                                                                             mgr
Bożena Sienkiewicz

<!—[if gte mso 9]>
Normal
0
21
false
false
false
PL
X-NONE
X-NONE

<![endif]—><!—[if gte mso 9]>

<![endif]—><!—[if gte mso 10]>

<![endif]—>