Zarządzenia Wójta wewnętrzne

Zarządzenie Nr 0151-12/07 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 26 marca 2007 r.

2007.03.28 13:53,autor: administrator portalu

w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

powrót..

Zarządzenia Wójta zewnętrzne

Zarządzenie Nr 0151-12/07 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 26 marca 2007 r.

2007.03.28 13:53,autor: administrator portalu

w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

powrót..