Zarządzenia Wójta wewnętrzne

Zarządzenie Nr 0151-11/07 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 26 marca 2007 r.

2007.03.26 13:51,autor: administrator portalu

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków gminy na 2007 r.

powrót..

Zarządzenia Wójta zewnętrzne

Zarządzenie Nr 0151-11/07 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 26 marca 2007 r.

2007.03.26 13:51,autor: administrator portalu

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków gminy na 2007 r.

powrót..