Rejestry

I. Centralne rejestry :

2007.11.14 09:22,autor: administrator portalu

1. Rejestr uchwał Rady Gminy Zagrodno i zarządzeń Wójta Gminy Zagrodno.

2. Rejestry skarg i wniosków.
3. Rejestr aktów wewnętrznych ( zarządzenia kierownika Urzędu Gminy ).
4. Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw.
Podstawa prawna:

§21 ust. 1. załącznika do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U Nr 112, poz. 1319, z późn. zm).

Sposób i zasady udostępniania:
w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) z uwzględnieniem działu VII Statutu Gminy Zagrodno „Zasady dostępu obywateli do dokumentów organów gminy i komisji rady oraz zasady korzystania z nich.”.

Miejsce udostępniania: Urząd Gminy w Zagrodnie – w godzinach pracy urzędu

– pokój nr 11 ( rejestry wymienione w pkt. 1 i 2),

- pokój Nr 14 ( rejestry wymienione w pkt. 3 i 4)

powrót..