Przetargi

OGŁOSZENIE

2017.01.05 12:59,autor: Kamila Kunecka

O G Ł O S Z E N I E
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015, poz. 1774 z późn. zm. ) Wójt Gminy Zagrodno informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zagrodno został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat ( załącznik do zarządzenia nr 0050.123.2017 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 05 stycznia 2017 r. ).

powrót..