Przetargi

OGŁOSZENIE

2016.02.08 15:17,autor: Kamila Kunecka

O G Ł O S Z E N I E
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015, poz. 1774 z późn. zm. ) Wójt Gminy Zagrodno informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zagrodno został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 1 roku ( załącznik do zarządzenia nr 0050.72.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 08 lutego 2016 r. ).

powrót..