Przetargi

OGŁOSZENIE

2015.11.17 14:17,autor: Kamila Kunecka

O G Ł O S Z E N I E
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015, poz. 782 j.t. ) Wójt Gminy Zagrodno informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zagrodno został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy ( załącznik do zarządzenia nr 0050.57.2015 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 17 listopada 2015 roku).

powrót..