Podatki i opłaty

Podatki i Opłaty na rok 2009

2008.11.25 08:32,autor: Arkadiusz Przybylski

Załączniki:
110.pdf - uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
111.pdf - uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu
112.pdf - uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Zagrodno
powrót..