Podatki i opłaty

Podatki i opłaty 2008

2008.04.01 13:52,autor: Arkadiusz Przybylski

Załączniki:
57.pdf - Uchwała Nr XI/57/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 października 2007r w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Zagrodno
59.pdf - Uchwała Nr XI/59/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 października 2007r w sprawie określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
60.pdf - Uchwała Nr XI/60/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 października 2007r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
61.pdf - Uchwała Nr XI/61/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 października 2007r w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Zagrodno
powrót..