Ogłoszenia

OGŁOSZENIE i OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Modlikowice

2017.03.03 08:59,autor: Maria Tarnowska

powrót..