Ogłoszenia

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

2015.02.24 14:22,autor: Agnieszka Szelepajło

Zadanie 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w roku 2015 poprzez m.in.:

- organizowanie zawodów oraz imprez sportowych lokalnych i ponadlokalnych,

- udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego,

- prowadzenie szkoleń i zajęć treningowych ,

- utrzymanie i rozwój bazy sportowej.

KLUB SPORTOWYSKORAJADWISIN
Na realizację zadania przeznacza się kwotę: 30.000,00 zł.

KLUB SPORTOWYOLIMPIAOLSZANICA
Na realizację zadania przeznacza się kwotę: 33.000,00 zł.

KLUB SPORTOWY „RADZIECHOWIANKA" RADZIECHÓW
Na realizację zadania przeznacza się kwotę: 14.000,00 zł.

STOWARZYSZENIE SPORTOWO-REKREACYJNEASKLEPIOSPRZY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJAGAT” W ZŁOTORYI,
Na realizację zadania przeznacza się kwotę: 3.000,00 zł.

KLUB SPORTOWY „ORZEŁ” ZAGRODNO
Na realizację zadania przeznacza się kwotę: 33.000,00 zł.

 

Wójt Gminy Zagrodno

powrót..