Ogłoszenia

Informacja

2014.05.15 13:59,autor: Anna Kubuś

 

 

Wykaz osób prawnych
i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którym udzielono w 2013 roku pomocy publicznej w formie umorzenia
zaległości podatkowej

 

 

Lp.

Nazwisko
i imię/Nazwa (firma)

1.

KAWULKA KRZYSZTOF

2.

SOKOŁOWSKI WŁADYSŁAW

 

 

 

Wykaz  osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków
lokalnych udzielono
w 2013 roku odroczenia terminu płatności/zaległości
podatkowych w kwocie przewyższającej 500 zł

 

Lp.

Nazwisko i imię/Nazwa (firma)

1.

HAJNOWSKA BARBARA

2.

HAJNOWSKI RYSZARD

3.

HERBA FLORIAN

4.

HERBA JAROSŁAW

5.

PUSZ TADEUSZ

6.

SOBCZYSZYN PIOTR

7.

SOKOŁOWSKI MARIAN

8.

TARNOWSKI PAWEŁ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz osób prawnych
i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
którym udzielono w 2013 roku pomocy publicznej w formie odroczenia terminu
płatności/zaległości podatkowych

                                              

 

 

Lp.

Nazwisko i imię/Nazwa (firma)

1.

HAJNOWSKA BARBARA

2.

HAJNOWSKI RYSZARD

3.

HERBA FLORIAN

4.

HERBA JAROSŁAW

5.

PUSZ TADEUSZ

6.

SOBCZYSZYN PIOTR

7.

SOKOŁOWSKI MARIAN

8.

TARNOWSKI PAWEŁ

 

 

Wykaz osób prawnych
i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którym udzielono w 2013 roku pomocy publicznej w formie zwrotu podatku
akcyzowego

 

 

Lp.

Nazwisko i imię/Nazwa

1.

AGROPARTNER” Spółka. z o.o.

2.

“Agro-TaK” Zagrodno Bronisław Tabisz, Jacek
Kozłowski Spółka jawna

3.

AMBROŻA JULIA

4.

ANTOS CZESŁAW

5.

ARCHIMOWICZ JAN

6.

BACHMATIUK KRZYSZTOF

7.

BACZMAŃSKI BOGUSŁAW

8.

BARDOWSKI GRZEGORZ

9.

BRYŁKOWSKI CZESŁAW

10.

BRYŁKOWSKI ŁUKASZ

11.

BRYŁKOWSKI STANISŁAW

12.

BUCZKOWSKA  WANDA

13.

BYSTRZYŃSKI KAZIMIERZ

14.

CHADAŁA MAŁGORZATA

15.

CHARĘZA  ANTONI

16.

CHARĘZA  PIOTR

17.

CHMIELEWSKI 
KRZYSZTOF

18.

CHMIELOWSKI  PAWEŁ

19.

CHMIELOWSKI ADRIAN

20.

CHOPIAK KAZIMIERZ

21.

CHUDZIK GRZEGORZ

22.

CHWAŁEK JAN

23.

CZARNY  MARIAN

24.

CZERNATOWICZ MARIA

25.

ĆWIOK RAJMUND

26.

DEMBICKA ELŻBIETA

27.

DEPA JERZY

28.

DĘBICKA MAGDALENA

29.

DĘBICKI CZESŁAW

30.

DOBEK  STANISŁAW

31.

DOKTOR  STANISŁAW

32.

DOMAŃSKI MAREK

33.

DRYGAJŁO ANTONI

34.

FRANCZAK LESŁAW

35.

FRYDRYK TOMASZ

36.

FUŁAWKA  ROMAN

37.

GAJDA GRZEGORZ

38.

GAJEWSKI ANDRZEJ

39.

GALAR ANDRZEJ

40.

GALIK CZESŁAW

41.

GAŁĄZKA ANDRZEJ

42.

GĄSIOR ADAM

43.

GISZTER  MAREK

44.

GOSPODARSTWO ROLNEAGRO-PLON” SP.C. ZYGMUNT
OWCZAREK, ALEKSANDER PYRA,

45.

GRABIEC STANISŁAW

46.

GRABIEC STEFAN

47.

GRENIUK PAWEŁ

48.

GUL JAROSŁAW

49.

GWIAZDA MARIAN

50.

HAJDUK HELENA

51.

HAJNOWSKA BOŻENA

52.

HAJNOWSKI RYSZARD

53.

HANISZEWSKI GRZEGORZ

54.

HANISZEWSKI JAROSŁAW

55.

HANISZEWSKI ZYGMUNT

56.

HERBA JAROSŁAW

57.

HERBUT  JAROSŁAW

58.

HERBUT SABINA

59.

HERMAN JUSTYNA

60.

HYSKI MIECZYSŁAW

61.

JANCZYSZYN  PIOTR

62.

JANKOWSKA HENRYKA

63.

JASZCZUR ZBIGNIEW

64.

ZEFÓW JAN

65.

JURCZYK MAREK

66.

KACZYŃSKA  AGATA

67.

KADŁUBSKI CZESŁAW

68.

KAŁKOWSKI ZBIGNIEW

69.

KAMIŃSKI ŁUKASZ

70.

KAMIŃSKI PAWEŁ

71.

KARASIŃSKI MARCIN

72.

KASZCZYSZYN ANDRZEJ

73.

KAWKA URSZULA

74.

KEKLAK PAWEŁ

75.

KIJANKA KAROLINA

76.

KINACH  TADEUSZ

77.

KISIELEWSKI WOJCIECH

78.

KNAPIK STANISŁAWA

79.

KOMINIAK KAZIMIERA

80.

KOMINIAK SŁAWOMIR  

81.

KONIECZNY GRZEGORZ

82.

KONWA  MARCIN

83.

KORCZOWSKI MATEUSZ

84.

KORŻAN PIOTR

85.

KORŻAN ZBIGNIEW

86.

KOSZELOWSKI MACIEJ

87.

KOTLARZ HENRYK

88.

KOTLARZ JERZY

89.

KOTYLAK JANINA

90.

KOWALCZYK PIOTR

91.

KOWCZ DAWID

92.

KOWCZ KAZIMIERZ

93.

KOZIKZEF

94.

KOZUBSKA ZOFIA

95.

KULASZEF

96.

KULIK JAROSŁAW

97.

KULIK MARIUSZ

98.

KULIK STEFAN

99.

KUMASZKA ZENON

100.

KUNECKA JADWIGA

101.

KUNECKI  GRZEGORZ

102.

KUNECKI BARTOSZ

103.

KURASZ ZENON

104.

KURPIEL MAREK

105.

KUŹMIAK  TERESA

106.

KUŹNIAR JÓZEF

107.

KUŹNIAR RADOSŁAW

108.

LASZKIEWICZ GRZEGORZ

109.

LASZKIEWICZ TERESA

110.

LECH TERESA

111.

LESZCZYŃSKI ADAM

112.

LEŚNIAK LESZEK

113.

LISOWSKA HELENA

114.

LISOWSKIZEF

115.

LUSZNIEWSKI ROMAN

116.

ŁUKASIEWICZ CZESŁAW

117.

ŁYSAK WIESŁAW

118.

MACYSZYN JOANNA

119.

MAJDAN MONIKA

120.

MAKUCH DARIUSZ

121.

MAŁECKI JÓZEF

122.

MIERZWIAK DARIUSZ

123.

MIKLAS  DOMINIKA

124.

MIKLAS SEBASTIAN

125.

MILIŃSKA  TERESA

126.

MLAK RYSZARD

127.

MOWCZAN MARIA

128.

NIEDŹWIECKI ANDRZEJ

129.

NOWAK JAN

130.

OLEŚNIEWICZ 
KATARZYNA

131.

OLEŚNIEWICZ BOGDAN

132.

OLSZAŃSKI BOLESŁAW

133.

ORŁOWSKI ANDRZEJ

134.

ORŁOWSKI STANISŁAW

135.

ORZECH HENRYKA

136.

OWCZAREK ZYGMUNT

137.

OŻÓG KRZYSZTOF

138.

PALUSZEK ADAM

139.

PANAS ARTUR

140.

PANAS KRZYSZTOF

141.

PASZKOWSKA JANINA

142.

PAWLIŃSKI ARTUR

143.

PAWŁOWSKA WIESŁAWA

144.

PIECZAJKO STANISŁAW

145.

PIĘDEL JADWIGA

146.

PŁACHTA ROBERT

147.

POGOŃSKA TERESA

148.

POGOŃSKI JACEK

149.

POKŁADOWSKI EDWARD

150.

POLAK HALINA

151.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE"RASZYNEK"
Spółka z.o.o.

152.

PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE “ŁUKASZÓW” Spółka z.o.o.

153.

PRZYKŁAD EWA

154.

PUCHŁOWSKI WOJCIECH

155.

PUSZ TADEUSZ

156.

PYRA  ALEKSANDER

157.

RACHWAŁ  TOMASZ

158.

RACHWAŁ MAGDALENA

159.

RACKIEWICZ MIECZYSŁAW

160.

RADZISZEWSKI DARIUSZ

161.

RAJCZAKOWSKA MARIA

162.

RAJCZAKOWSKI DARIUSZ

163.

RAJCZAKOWSKI DAWID

164.

RAPS HALINA

165.

ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA, RSP IWINY

166.

ROZTOCZYŃSKI KAZIMIERZ

167.

WNANEK ZYGMUNT

168.

RUDZIEWICZ HALINA

169.

RUTYNA  MAŁGORZATA

170.

SADLAK ANDRZEJ

171.

SADLAK RYSZARD

172.

SKIBIŃSKI  ARTUR

173.

SKULSKI DARIUSZ

174.

SŁUGOCKI ADAM

175.

SMYCZYŃSKI ŁUKASZ

176.

SOBCZYSZAK PIOTR

177.

SOBCZYSZYN PIOTR

178.

SOBOTA HELENA

179.

SOCHA ADAM

180.

SOKOŁOWSKI MARIAN

181.

SOKOŁOWSKI STEFAN

182.

SOLARZ STANISŁAW

183.

SOLSKA AGNIESZKA

184.

SOWIŃSKI KAZIMIERZ

185.

SPYRKA WOJCIECH

186.

SROKAZEF

187.

STOIŃSKI JERZY

188.

STRASZEWSKI WOJCIECH

189.

SUCHECKA HELENA

190.

SUCHECKI ANDRZEJ

191.

SUCHECKI TADEUSZ

192.

SZCZEPANOWSKI WŁADYSŁAW

193.

SZCZYGIELSKI  PIOTR

194.

SZCZYGIELSKI JAROSŁAW

195.

SZKLARSKA GRAŻYNA

196.

SZKLARZ FRANCISZEK

197.

SZKLARZ TADEUSZ

198.

SZKLARZ WALDEMAR

199.

SZYLAK JANUSZ

200.

SZYNKIEWICZ MIROSŁAW

201.

TABOR  DOROTA

202.

TARNOWSKA  MARIA

203.

TARNOWSKI MAREK

204.

TATYS HELENA

205.

TATYS MARIUSZ

206.

TKACZYSZYN 
WALENTYNA

207.

TOROŃCZAK BOGUSŁAW

208.

TOROŃCZAK MAREK

209.

TRZCIŃSKI MIECZYSŁAW

210.

TURKIEWICZ BOŻENA

211.

TURKIEWICZ JAN

212.

TYLUTKI PAWEŁ

213.

URDA MARIUSZ

214.

URODA PIOTR

215.

WALCZYK DANUTA

216.

WIJATYK KAZIMIERA

217.

WILK WOJCIECH

218.

WISZNIOWSKI KRZYSZTOF

219.

WIŚNIEWSKI BOLESŁAW

220.

WIT ALINA

221.

WOJCIECHOWSKA MARIA

222.

WOLSKA JANINA

223.

JCIK RENATA

224.

WRYK DANUTA

225.

WUJDA  JAN

226.

ZABŁOCKI JAN

227.

ZAJĄC PAWEŁ

228.

ZAPAŁ JAN

229.

ZAWADKA MAGDALENA

230.

ZAWIŚLAK FRANCISZEK

231.

ZAWIŚLAK GENOWEFA

232.

ZAWIŚLAK JANUSZ

233.

ZAWIŚLAK WOJCIECH

234.

ZAWIŚLAK ZENONA

235.

ZAZULAZEF

236.

ZWOLAK KRZYSZTOF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz osób prawnych
i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w formie ulgi z tytułu kupna
gruntów w 2013 roku

 

Lp.

Nazwisko i
imię/Nazwa

1.

BARDOWSKI GRZEGORZ

2.

BLECHARZ ANDRZEJ

3.

BRYŁKOWSKI ŁUKASZ

4.

DĘBICKI CZESŁAW

5.

GIBAS STANISŁAWA

6.

HERMAN JUSTYNA

7.

HYSKA REGINA

8.

HYSKI KAMIL

9.

ZEFÓW JAN

10.

KARASIŃSKA EWELINA

11.

KEKLAK PAWEŁ

12.

KORCZOWSKI MATEUSZ

13.

KOWCZ DAWID

14.

KONIECZNY GRZEGORZ

15.

KUNECKI BARTOSZ

16.

LULA ANDRZEJ

17.

ŁYSAK WIESŁAW

18.

MIERZWIAK DARIUSZ

19.

ORŁOWSKI ANDRZEJ

20.

ORZECH JAN

21.

PALUSZEK ADAM

22.

PUCHŁOWSKI WOJCIECH

23.

RACHWAŁ MAGDALENA

24.

RUDZIK WIOLETTA

25.

SADOWSKI HENRYK

26.

SZUŁA MARIUSZ

27.

WISZNIOWSKI KRZYSZTOF

28.

WUJDA JAN

29.

WINDYSZZEF

30.

ZAPAŁ ZYGMUNT

31.

ZAWIŚLAK WOJCIECH

 

 

 

 

 

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w
formie ulgi inwestycyjnej w 2013 roku

 

 

 

Lp.

Nazwisko i imię/Nazwa

1.

BARDOWSKI GRZEGORZ

 

 

Sporządziła: Anna Kubuś

Dnia 12.05.2014 r.

powrót..