ZAWIADOMIENIA

Obwieszczenie z dnia 4 listopada 2008r.

2008.11.04 14:20,autor: Wiesław Łysak

Zagrodno dnia 04.11.2008 r.

OR. 7624-3/2008

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 32 ust. 2, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150), Urząd Gminy w Zagrodno podaje do publicznej wiadomości, że w publicznym dostępnym wykazie danych została zamieszczona decyzja Wójta Gminy Zagrodno Decyzja Nr OR.7624-3/2008 z dnia 03.11.2008 roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn : „Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego Radziechów I” zlokalizowanego na działkach o nr 200,206,207,204,211,212,213,214,215,216,217, 218, 231,232,233,234 oraz części działek 230,205,210 położonych w obrębie geodezyjnym Radziechów, Gm. Zagrodno, pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie.
Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Zagrodno pok. nr 23.

powrót..