Postanowienia

Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno z dnia 02 września 2008r

2008.09.04 07:53,autor: Wiesław Łysak

                                                                                                                 Zagrodno  dnia  
02.09.2008 r.

 

OR. 7624-1/2008

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

              
Na 
podstawie
  art. 32  ust. 2,  
ustawy  z  dnia  27 
kwietnia  2001 r. – Prawo  ochrony 
środowiska  (  Dz. U. z  2008 
r
. Nr  25,  poz. 15 ), 
Urząd  Gminy  w 
Zagrodno  podaje  do 
publicznej wiadomości, że w 
publicznym  dostępnym  wykazie 
danych  została  zamieszczona 
decyzja  Wójta  Gminy 
Zagrodno  Decyzja  Nr  
OR.7624-1/2008  z  dnia  28.08.2008 roku o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody 
na  realizację  przedsięwzięcia  polegającego na : „Budowie Farmy  Wiatrowej Modlikowice”
zlokalizowanej  na  działkach o 
nr 343.477/2,479,480 w 
obrębie  geodezyjnym  Modlikowice, 
Gm. Zagrodno,  pow.   złotoryjski, woj.
dolnośląskie.

              Z  decyzją można  zapoznać się 
w   Urzędzie  Gminy 
Zagrodno   pok. nr  23.

 

 

 

                                                                                   
Wójt 
Gminy
 

                                                                    
                  Zagrodno

powrót..