Postanowienia

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAGRODNOz dnia 25.06.2008r

2008.07.03 10:19,autor: Wiesław Łysak

Zagrodno dnia 25.06.2008 rok

OR 7624-3/2008

 

OBWIESZCZENIEJTA GMINY ZAGRODNO

 

zgodnie z art. 32 ust.1 pkt 1 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 )

podaję do publicznej wiadomości,

że w publicznie dostępnym wykazie danych zamieszczony został wniosek przedsiębiorstwa „WALBET” A.D.K Walkowiak Sp.j. ul. Kobylińska 35, 63-910 Miejska Górka o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „ Radziechów 1” położonego na terenie miejscowości Radziechów, gmina Zagrodno.

Z wnioskiem oraz z załącznikami do wniosku, w tym z Raportem o oddziaływaniu na środowisko planowanej inwestycji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Zagrodno pokój nr 23 w godz. od 7³° do 15 ºº w terminie 21 dni od daty podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.

Ponadto zainteresowani mogą w tym terminie zgłaszać uwagi i wnioski na piśmie, na adres : Urząd Gminy w Zagrodnie, 59-516 Zagrodno 52.

 

Wójt Gminy Zagrodno

powrót..