Aktualności

Informacja Wójta Gminy Zagrodno

2006.06.29 20:04,autor: administrator portalu

Zagrodno dnia 29.06.2006 rok


Nr 7624-3/2006




OBWIESZCZENIE


JTA GMINY ZAGRODNO

Na podstawie art. 3 pkt 19 oraz art. 32 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)




podaję do publicznej wiadomości





fakt zamieszczenia w publicznie dostępnym wykazie wniosku przedsiębiorstwa WALBET” A.D.K Walkowiak Sp.j. ul. Kobylińska 35, 63-910 Miejska Górka


o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „ Radziechów 1” położonego na terenie miejscowości Radziechów, gmina Zagrodno.

Z wnioskiem oraz z załącznikami do wniosku, w tym z Raportem o oddziaływaniu na środowisko planowanej inwestycji można zapoznać się w Urzędzie

Gminy Zagrodno pokój nr 23 w godz. od 7³° do 15 ºº w terminie 21 dni od daty podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.

Ponadto zainteresowani mogą w tym terminie zgłaszać uwagi i wnioski

Na piśmie, na adres : Urząd Gminy w Zagrodnie, 59-516 Zagrodno.

powrót..