Aktualności

Zarządzenie Nr 0151- 175/06 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 27 lutego 2006 r.

2006.02.27 10:42,autor: administrator portalu

Zarządzenie Nr 0151- 175/06 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) oraz § 2 regulaminu stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0151-170/06 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Zagrodnie i na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, zarządzam, co nastęuje: § 1 Powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – informatyka w składzie: 1.Waldemar Matoliniec – Wójt Gminy, 2.Anna Bednarz – Sekretarz Gminy, 3.Krystian Mioduszewski- Podinspektor ds. inwestycji. § 2 Komisja Rekrutacyjna będzie pracować w oparciu o regulamin będący załącznikiem do Zarządzenia Nr 0151-170/06 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Zagrodnie i na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. § 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt Gminy Waldemar Matoliniec

powrót..