Witamy Państwa na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zagrodno.

Informacje zawarte w niniejszym Biuletynie podlegają ciągłej aktualizacji.
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Gminy:

tel.(76) 8773 396,

e-mail: ugzagrodno@zagrodno.eu

Informacje, które nie zostały umieszczone w Biuletynie można uzyskać
wypełniając poniższy wniosek, przesyłając go na adres Urzędu: