Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu serwis informacyjny
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ELBLĄGU
 • Status prawny
 • Struktura organizacyjna PSSE
 • Historia PSSE
 • Wzory dokumentów, dodatkowe usługi
 • Archiwizacja dokumentów
 • Prowadzone Rejestry w PSSE
 • Kontakt
 • AKTUALNOŚCI
 • Europejski Tydzień Szczepień
 • USTAWA o Działalności Leczniczej
 • Nowa USTAWA Bezpieczeństwa Pracy
 • OSTRZEŻENE PUBLICZNE dotyczące żywności
 • DOPALACZE - gdzie szukać pomocy
 • NIE DLA CZADU
 • GRYPA
 • Szkolenia z zakresu BHiP
 • Szczepienia lisów 2016
 • Światowy Dzień Rzucania Palenia Papierosów 2016
 • OGŁOSZENIA
 • Zapytania ofertowe
 • Zamówienia publiczne
 • Nabór pracowników
 • Komunikaty
 • HIV jestem świadom SZKOLENIE
 • RAPORT ZA 2015 r. O STANIE SANITARNYM MIASTA ELBLĄGA
 • KOMUNIKAT dla osób prowadzących Gabinety Kosmetyczne, Studia Tatuażu, Fryzjerów
 • KOMUNIKAT DOT. PRZYPADKÓW ZAKAŹNYCH CHORÓB ODZWIERZĘCYCH
 • RAPORT ZA 2015 r. O STANIE SANITARNYM POWIATU ELBLĄSKIEGO
 • POWODŹ - istotne informacje w przypadku wystąpienia Żywiołu
 • KĄPIELISKA - Komunikat
 • SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA CHORÓB ZAKAŹNYCH
 • EKSHUMACJE - informacje istotne dla petenta
 • DOSTAWY BEZPOŚREDNIE, PRODUKCJA PIERWOTNA
 • CATERING - Wymogi Specyfikacyjne
 • EPIDEMIOLOGIA
 • Zgłoszenie Zachorowania na chorobę zakaźną - druki
 • SZCZEPIENIA OCHRONNE
 • CHOROBY ZAKAŹNE na świecie - informacje dla turystów i podróżnych
 • Choroby przenoszone przez KLESZCZE
 • Informacyja o Meningokokach
 • GRYPA ( w tym grypa wywołana wirusem A/H1N1)
 • PNEUMOKOKI
 • AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ
 • POLIO
 • Higiena Żywienia
 • Materiały do kontaktu z Żywnością
 • Nowe przepisy
 • Bezpieczne Grzybobranie
 • Higiena Pracy
 • Bezpieczeństwo chemikaliów a Twoja firma
 • Stres w pracy
 • Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna
 • Konkurs na hasło antytytoniowe
 • Zatrucia grzybami
 • Program przedszkolny „Czyste powietrze wokół nas
 • Skorzystaj z możliwości stworzenia lokalu bez papierosa.
 • USTAWA ANTYNIKOTYNOWA
 • COŚ WAS ŁĄCZY - ZRÓB TEST NA HIV
 • Europejski Kodeks Walki z Rakiem
 • Skutki zdrowotne promieniowania UV
 • TRZYMAJ FORMĘ
 • Informacje dla rodziców uczniów szkół podstawowych
 • UWAGA UPAŁY - zasady bezpieczeństwa
 • ŚWIATOWY DZIEŃ AIDS
 • Konkurs wiedzy o HIV 2015
 • ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA
 • Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych
 • JEDEN TEST DWA ŻYCIA
 • WIEM CO JEM
 • Higiena Komunalna
 • Informacja dla podmiotów korzystających z ujęć własnych
 • Informacja dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych
 • Informacja dla zarządców pływalni
 • Światowy Dzień WODY 2016
 • Ocena obszarowa wody dla gmin
 • Ocena jakości wody w Elblągu
 • Higiena Dzieci i Młodzieży
 • WSZAWICA
 • Wytyczne do tworzenia właściwych warunków sanitarno-higienicznych w innych formach wychowania przedszkolnego.
 • ZAPOBIEGANIE GRYPIE w szkołach i placówkach oświatowych
 • PLACÓWKI WYPOCZYNKU DZIECI - nowe procedury
 • AKTY PRAWNE regulujące warunki higiniczno-sanitarne w szkołach i placówkach oświatowych
 • Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
 • ZNS zadania, wzory dokumentów
 • Polityka COOKIES
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ELBLĄGU

    Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu

   


  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

  w Elblągu

  ul. Królewiecka 195

  82-300 Elbląg

  tel. 55 232-32-60 tel./fax 55 232-74-31
  NIP: 578-104-88-71                                 REGON: 000303232

  Adresy mail: psse.elblag@pis.gov.pl ; psse.elblag@sanepid.olsztyn.pl

   

  ------------------------------------------------------------------------------------

  Dni urzędowania: Poniedziałek - Piątek   w godzinach 7.25 - 15.00

  ----------------------------------------------------------------------------------

  Organem Założycielskim Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej jest Wojewoda Warmińsko-Mazurski.

      Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ma swoją siedzibę w  Elblągu  przy  ul. Królewieckiej 195. PSSE mieści się w budynku stanowiącym własność UM w Elblągu, w jego części o powierzchni 430,77 m2 (III i IV piętro). PSSE zajmuje powyższe pomieszczenia na podstawie umowy najmu zawartej pomiędzy PSSE a Zarządem Budynków Komunalnych w Elblągu przy ul. Ratuszowej 4.

  Podstawa prawna działalności i kompetencjach zawarta jest w: 

  1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednol. Dz.U. z 2015 r. poz. 618).  Opraowane na podstawie Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788, 905, 1640, 1697, 1844, 1887, 1918, 1991, z 2016 r. poz. 904, 960.
  2. Ustawa z 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (teks jednolity: Dz. U. z 2015 r.  poz. 1412 ).
  3. Zarządzenie MZ z dnia 29.02.2002 r. w sprawie nadania Statusu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie oraz powiatowym stacjom Sanitarno-Epidemiologicznym położonym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (Dz. Urz. MZ Nr. 11, poz. 64 z póź. zm.) - załącznik Nr 5.
  4. Rozporządzenie MZ z dnia 09.09.2001 r. w sprawie organizacji i sposobu działania stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1342 z późn. zm.). 
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny jest organem rządowej administracji zespolonej w powiecie.

  Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Elblągu oraz Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej jest mgr inż. Marek Jarosz - specjalista z zakresu higieny i epidemiologii. 

  SKARGI I WNIOSKI:  Skargi i wnioski do Dyrektora Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej można składać codziennie w godzinach urzędowania , bezpośrednio na piśmie, drogą elektroniczną (mail) lub osobiście do protokołu. 

  W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przyjmuje w każdą środę w godzinach 10.00 - 12.00 oraz od 15.00 do 15.30 .

  SKARGI I WNIOSKI kierowane do DYREKTORA PSSE w Elblągu przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 14.00 . Skargi i wnioski przyjmuje oraz udziela informacji Pani Zofia GERKA (Sekretariat pokój nr 2.) Do przyjmowania skarg i wniosków upoważniona jest także Pani Jolanta Sarnowska (Sekcja Higieny Żywienia pok.15)

        Interwencje obywatelskie dotyczące naruszenia prawa w granicach kompetencji Państwowej Inspeksji Sanitarnej ( np: - niewłaściwa jakość zdrowotna żywności i przedmiotów użytku; -niewłaściwa jakość usług; -niewłaściwa jakość wody pitnej; -złe warunki środowiska ze względów zdrowotnych; itp.) przyjmuje codziennie na piśmie, drogą elektroniczną (mail), faxem, telefonicznie bądź ustnie osobiście do protokołu pracownik sekretariatu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej ( III piętro pokój 2), lub wyznaczeni pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych ( działy tematyczne) PSSE.

   
       Organem II instancji dla  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblagu jest
  Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
  10-561 OLSZTYN ul.Żołnierska 16 telefon 89-527-95-00

  Polityka Cookies


    udostępnił Waldemar ADAMOWICZ dnia 2016-11-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. Status prawny
  2. Struktura organizacyjna PSSE
  3. Historia PSSE
  4. Wzory dokumentów, dodatkowe usługi
  5. Archiwizacja dokumentów
  6. Prowadzone Rejestry w PSSE
  7. Kontakt
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra